Dikkat: İnhalasyonda yapılan en sık hatalar!

Farklı cihazların çokluğu kafa karıştırıcıdır ve her sistemin dikkat edilmesi gereken farklı hata kaynakları vardır.

Tüm sistemlerde aşağıdaki hatalar yapılabilir.

  • İnhalasyondan önce yeterince derin nefes verilmemiştir.
  • İnhalasyon esnasında çok az nefes alınmıştır.
  • İnhalasyondan sonra nefes tutulmamış veya çok az tutulmuştur.


Doz ayarlı aeresollerde aşağıdaki hatalar eklenmektedir:

  • koruyucu kapak çıkarılmamıştır ve/veya doz ayarlı aerosol çalkalanmamıştır (sadece süspansiyonlarda gereklidir).
  • Ağızlık dudaklarla kavranmamıştır, etkin madde ağız kenarından dışarı sızmaktadır.
  • Püskürtücüye basıldığında aynı anda teneffüs edilmemektedir.


Kuru toz inhalerlerinde çoğunlukla aşağıdaki hatalar yapılmaktadır:

  • İnhalerin içine nefes verilmektedir Nemli nefes nedeniyle cihaz içindeki etkin madde topak haline gelir.
  • Cihaz nemli ortamda muhafaza edilmektedir (örneğin banyoda). Kuru toz su çeker ve artık teneffüs edilemez. Bu, her seferinde yeni, ayrı ayrı paketlenmiş dozların hazırlandığı cihazlarda olmaz.
  • Nefes alma yeterince hızlı değildir sadece yeterince güçlü bir nefes alındığında, solunum yollarına kadar giden yeterli derecede küçük etkin madde parçacıkları oluşur.