Tüyo

Doz ayarlı aerosolü harekete geçirmeye gücünüz yetmiyorsa ortaparmağınızı da kullanın.

İnhalasyon videosu

thumb
Başlamak için lütfen resmin üzerini tıklayın.

İnhaler yardımcısı (Specer)

Doz ayarlı aerosoller

Doz ayarlı aerosoller, ya da basitçe “ astım spreyleri” olarak adlandırılan cihazlar kendilerini uzun süreden beri kanıtlanmış sistemlerdir. Sizin acil durum astım spreyiniz de bir doz ayarlı aerosoldür. Etkin madde alüminyum bir hazne içerisinde bulunmaktadır. Etkin maddenin türüne göre doz ayarlı aerosol, etkin maddeyi püskürtücü ile karıştırmak için her uygulama öncesinde çalkalanmalıdır. Günümüzde sadece FCKW içermeyen tüp gazları kullanılmaktadır. Doz ayarlı aeresollerin uygulanmasında, püskürtücüye basılması ile içine çekme arasındaki koordinasyon son derece önemlidir. Modern doz ayarlı aeresollerde etkin madde belirgin bir şekilde daha yavaş veya daha uzun süren bir püskürtme bulutu olarak dışarı çıkar. Bu, hasta için çoğunlukla daha hoştur. Boğazdaki ekin madde tortularını azaltır ve akciğerdeki etkin madde miktarını artırır.


Doz ayarlı aerosolü bu şekilde doğru olarak teneffüs edebilirsiniz:

1. Koruyucu kapağı ağızlıktan çıkarın, ağız borusunda pislik, toz ve diğer yabancı maddelerin olup olmadığını kontrol edin. Gerekli olduğu takdirde doz ayarlı aerosolü çalkalayın.

 

2. Yavaşça ve rahatça derin nefes verin.

3. Doz ayarlı aerosolü, kendi vücut pozisyonunuza bakmadan, hazne dibi yukarıya gelecek şekilde dik olarak, başparmak ile işaret parmağı arasında tutun ve başınızı hafifçe geriye eğerek ağız borusunu dudaklarınızla kavrayın.

4. Derin ve yavaş nefes alın ve püskürtme işlemini nefes alma aşamasının hemen başlangıcında etkin madde haznesini aşağıya bastırarak başlatın.

5. İlacın bronşlara geçebilmesi için nefesinizi inhalasyondan sonra ideal olarak 5 ile 10 saniye boyunca tutun.

6. Burundan ya da dudaklarınız sıkıca kapalıyken (dudak freni) yavaşça nefes verin. İkinci bir inhalasyon gerekiyorsa, ikinci püskürtme için yaklaşık yarım dakika bekleyin.

Doz ayarlı bir aeresol ile inhalasyon, bir inhaler yardımcısının kullanılmasıyla (Spacer) kolaylaştırılabilir. Bu, örneğin çocuklarda ve yaşlı hastalarda önerilir. İnhaler yardımcısı sayesinde, püskürtücüye basılması ile içine çekme arasındaki koordinasyon ortadan kalkar. Doz ayarlı aeresol inhaler yardımcısına sokulur. Şimdi püskürtün. İnhaler yardımcının ağızlığını ağzınıza alın ve yavaşça ve sakin bir şekilde teneffüs edin. Üreticinin temizlik talimatlarına dikkat edin.