Zorlanmaya bağlı astım

Zorlanmaya bağlı astım, astımın kendine özgün bir şeklidir. Özellikle zorlanmaya bağlı astımlılar, fiziksel aktivitelerden sakınma eğilimindedirler.

Normal olarak sakince nefes alma ve verme pozisyonunda burundan nefes alınır ve ağızdan nefes verilir. Nefes, bronşiyal sistemden alveollere kadar yaptığı uzun yolculuğunda nemlendirilir, ısıtılır ve temizlenir. Hareket ve fiziksel zorlanmada herkes daha çok nefes alıp verir. Ancak zorlanma sırasında burundan solunum sürdürülemez. Nefes ağızdan alınır ve ısınma, nemlenme ve temizleme daha düşük derecede gerçekleşir . Bu, mukoza zarlarında bir ısı ve sıvı kaybına ve dolayısı ile hassas kişilerde astım belirtilerinin görülmesine ve hatta solunum güçlüğü krizlerine yol açabilir.