Nefes almayı kolaylaştırıcı duruşlar

“Dudak freninin” yanı sıra, özellikle solunum güçlüğü esnasında hafifleme sağlayan bir çok solumayı kolaylaştırıcı duruşlar vardır. Bunların etkisi, solunumu büyük ölçüde destekleyen (kollar ve omuz kuşağı) kas sisteminde ağırlığın hafifletilmesine dayanmaktadır. Buna bağlı olarak daha düşük bir oksijen tüketimi ve akciğer alt bölgelerinin daha iyi havalandırılması sağlanır.

Paytoncu oturuşu

Bir sandalyenin ön tarafına oturun, dizlerinizi açın ve dirsekleri kolları hafifçe bükerek dizinizin üzerine dizinizin üzerine koyun. Önemli olan sırtın düz durması ve karnın gevşek olmasıdır.


Paytoncu oturuşunun yanı sıra nefes alıp vermeyi kolaylaştırıcı bir çok başka pozisyon vardır. Tüm bu pozisyonlar, açıklanan ağırlığın hafifletilmesi ve akciğerin daha iyi havalandırılması prensibine göre işlemektedir. Bu esnada sırtın her zaman dik ve karnın gevşek olması gerekmektedir.


Kaleci pozisyonu


Otururken sandalyeye
yaslanma

Masaya dayanma


Kolların başın arkasında
birleştirilmesi

Ayakta iken sandalyeye
dayanma