Kişisel insiyatif beklenmektedir!

Daha önce belirtildiği gibi astım, genellikle tüm yaşam boyunca süren bir hastalıktır. Belirtilerin görülmediği dönemlerden solunum güçlüğünün yaşandığı dönemler arasındaki değişim hastalık durumunun sürekli olarak kontrol edilmesini gerekli kılmaktadır. Astımın kontrol altına alınması ancak bu sayede mümkündür. Bu kontrolü sizden daha iyi kim üstlenebilir?