Astım tedavisinin dört sacayağı

Akciğer fonksiyonunuzun düzenli olarak kontrol edilmesi ve etkili ilaçların doğru olarak teneffüs edilmesi size yardımcı olacaktır. Bunun haricinde astımın kötüye gidiş durumlarını zamanında fark etmeniz, karşı önlemleri almanız ve solunum güçlüğü esnasında doğru davranış biçimini iyi bilmeniz gerekmektedir. Bu nedenle modern astım tedavisi dört ana temele dayanmaktadır:

  1. Tetikleyicilerden sakınma
  2. İlaç tedavisi
  3. İlacın kullanılmadığı tedbirler
  4. Kendi kendini idare etme