Astım ne sıklıkla görülür?

Tüm çocuk ve gençlerin yüzde onu astımdan mustariptirler. Almanya'daki yetişkin astımlıların sayısı yüzde dört ila beş arasındadır.

Astım nedir?

Astımda, sürekli bir (kronik) solunum yolları iltihabı söz konusudur. Solunum yolları (bronşlar) bu esnada, normalde zararsız olan tetikleyicilere ölçüsüz derecede şiddetli bir iltihap reaksiyonu ile tepki verirler. Polenler, ev tozu akarları, soğuk hava, sis, fiziksel zorlanma veya duygusal stres gibi farklı uyarıcılara karşı aşırı bir duyarlılık vardır.

İltihap reaksiyonu, solunum yolu mukozasında bir şişkinliğe yol açar; daha fazla koyu balgam oluşmasına ve daha güçlü kan dolaşımına neden olur. Bu esnada, bronş kaslarının kasılmasına neden olan haberci maddeler de salgılanır.

Bu olaylar nedeniyle solunum yollarının hepsi birden, yeterli derecede hava aktarılamayacak kadar çok daralırlar. Nefes darlığı meydana gelir. Astım zamanında teşhis ve tedavi edilmezse sürekli bir akciğer dokusu hasarı bile söz konusu olabilir. Halbuki astım günümüzde modern ilaçlarla gayet iyi tedavi edilebilmektedir.

Astım hastalığına nasıl yakalanır?

Astımın oluşmasının tam nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak, astımın bazı ailelerde diğerlerinden daha sık ortaya çıkması dikkati çekmektedir – genellikle de saman nezlesi veya nörodermatit ile birlikte. Hastalık muhtemelen, başkalarına irsen bulaştırma yoluyla ile değil, insanın yaşam içinde astımı oluşturmaya meyilli olmasıyla oluşmaktadır.

Sonuç itibariyle bir astımın oluşması, diğerlerinin yanı sıra farklı çevre etkileri, çocukluktaki solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı gibi faktörlerden tarafından birlikte belirlenmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde astım yaygınlığı on yıllardan beri giderek artmaktadır. Bu da, çevresel faktörlerinin ne kadar önemli bir rol oynadığını göstermektedir.