Akciğerde neler olur?

Alveollerde gaz değişimi gerçekleşir, yani nefes alınan havadaki oksijen çevredeki küçük kan damarlarına verilir. Aynı zamanda kandaki atık ürün karbon dioksit akciğere emilir ve nefes verme sırasında hava akımı ile birlikte dışarıya verilir. Her gün bu esnada yaklaşık 12.000 litre hava alınır ve verilir.

Ancak, teneffüs edilen hava küçük alveollere ulaşıncaya kadar uzun ve dallanıp budaklanmış bir yola katlanmak zorundadır: Hava akımı, burun veya ağız üzerinden, ana bronşlar denilen iki dala ayrılan nefes borusuna ulaşır. Solunum yolları şimdi, bir ağaçta olduğu gibi en ince kollara kadar dal verirler ve sonunda alveollerde son bulurlar.

Solunum yolları, genişliği ihtiyaca göre ayarlanılabilen kaslı bir yapıya sahiptir. Ayrıca mukoza ile kaplanmışlardır. Bu, mikroorganizma saldırıları, alerjenler veya zararlı maddelere genellikle direnen etkili bir savunma engeli oluşturur.